locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Wonen, Behandelen, Ambulante begeleiding en Dagbesteding

De Buurderij biedt beschermd wonen, behandelen en dagbesteding aan jongeren vanaf 14 jaar en jongvolwassenen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ambulante begeleiding wordt aangeboden aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar.

 

De Buurderij heeft twee locaties, één in Balloo Drenthe en één in Burgum Friesland. Jongeren en jongvolwassenen kunnen geplaatst worden op beide locaties middels een indicatie vanuit de Jeugdwet, Verlengde Jeugdwet of WLZ. Daarnaast kunnen ook jongvolwassenen middels een WMO-indicatie op locatie Balloo geplaatst worden. Er wordt zorg op maat gegeven en gewerkt volgens het sociaal competentie model. Deze benadering is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van de sociale competentie. Ons vertrekpunt is dat we ons focussen op wat goed gaat en wat beter kan. Onze kracht ligt in de verweving van wonen en behandeling. Binnen ons brede behandelaanbod zijn we met name gespecialiseerd in A.S.S. problematiek. Samen met de cliënt, zijn of haar netwerk en overige betrokken partijen wordt er bekeken welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding.

UITGANGSPUNTEN

We werken continue met de uitgangspunten van Van der Helm in relatie tot een veilig leef- leer- en behandelklimaat.

METHODIEKEN

De Buurderij werkt volgens het sociaal competentie model. Dit is een motiverende methodiek  waarbij de aandacht niet alleen uit gaat naar problemen en beperkingen maar ook of juist naar het positieve gedrag.

TRAININGEN EN THERAPIEËN

We geven zorg op maat binnen ons centrum. Per casus bekijken we in samenspraak met het netwerk welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding.

LOCATIES

BALLOO

De Buurderij Balloo is gehuisvest in een voormalige boerderij en is gelegen aan de rand van het kleine dorp Balloo, 5 km ten oosten van Assen, Drenthe. De Buurderij biedt derhalve een rustige, veilige woonlocatie. Scholen en winkels zijn op fietsafstand.

Op 4 december 2020 hebben wij de locatie Balloo voorzien van zonnepanelen. Hieronder vindt u de besparing tot nu toe :

 

Energiebesparing Balloo
CO2-uitstoot bespaard
36880.02 kg
Bomen geplant
1100.76 Bomen
Lampen laten branden
285096.06 Lampen

BURGUM

De Buurderij Burgum is gevestigd in het voormalige pand van De Twisken aan de Tussendijken te Burgum. Het betreft een locatie in een rustige woonwijk.