locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Wonen, Behandelen, Ambulante begeleiding en Dagbesteding

De Buurderij biedt beschermd wonen, behandelen en dagbesteding aan jongeren vanaf 14 jaar en jongvolwassenen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek; al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Ambulante begeleiding wordt aangeboden aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar.

 

De Buurderij heeft twee locaties, één in Balloo Drenthe en één in Burgum Friesland. Er wordt zorg op maat gegeven en gewerkt volgens het sociaal competentie model. Deze benadering is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken van de sociale competentie. Ons vertrekpunt is dat we ons focussen op wat goed gaat en wat beter kan. Onze kracht ligt in de verweving van wonen en behandeling. Binnen ons brede behandelaanbod zijn we met name gespecialiseerd in A.S.S. problematiek. Samen met de cliënt, zijn of haar netwerk en overige betrokken partijen wordt er bekeken welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding.

UITGANGSPUNTEN

We werken continue met de uitgangspunten van Van der Helm in relatie tot een veilig leef- leer- en behandelklimaat.

METHODIEKEN

De Buurderij werkt volgens het sociaal competentie model. Dit is een motiverende methodiek  waarbij de aandacht niet alleen uit gaat naar problemen en beperkingen maar ook of juist naar het positieve gedrag.

TRAININGEN EN THERAPIEËN

We geven zorg op maat binnen ons centrum. Per casus bekijken we in samenspraak met het netwerk welke training of therapie eventueel zou kunnen bijdragen aan de behandeling en/of begeleiding.

Aanmeldprocedure

w

Kennismakingsgesprek

Allereerst wordt u uitgenodigd kennis te komen maken met ons.

Afspraak plannen

Na ontvangst wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om een afspraak te plannen.

Intakefase

Wanneer het kennismakingsgesprek voor beide partijen een positief resultaat heeft volgt de intakefase.

LOCATIES

BALLOO

De Buurderij Balloo is gehuisvest in een voormalige boerderij en is gelegen aan de rand van het kleine dorp Balloo, 5 km ten oosten van Assen, Drenthe. De Buurderij biedt derhalve een rustige, veilige woonlocatie. Scholen en winkels zijn op fietsafstand.

Op 4 december 2020 hebben wij de locatie Balloo voorzien van zonnepanelen. Hieronder vindt u de besparing tot nu toe :

 

Energiebesparing Balloo
CO2-uitstoot bespaard
30801.2 kg
Bomen geplant
919.32 Bomen
Lampen laten branden
238104.53 Lampen

BURGUM

De Buurderij Burgum is gevestigd in het voormalige pand van De Twisken aan de Tussendijken te Burgum. Het betreft een locatie in een rustige woonwijk.

Contact opnemen

De Buurderij Balloo volgt voor haar cliënten de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. De Buurderij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarbij de voorschriften van de AVG gehanteerd worden. Zie tevens ons privacyreglement.