locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Kwaliteit

HKZ-certificering

Certificering HKZ Zorg en Welzijn

De Buurderij wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. Zij heeft zich daartoe laten toetsen op basis van de eisen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De Buurderij is er trots op te melden dat zij op 13 februari 2020 het certificaat voor de norm HKZ Zorg en Welzijn heeft mogen ontvangen*. Wij zijn gecertificeerd door TÜV Nederland.

Het HKZ Zorg & Welzijn certificaat is van toepassing op zorgaanbieders die willen laten zien dat zij hun zorg op orde hebben. Dit met zo min mogelijk administratie, met aandacht voor de cliënt en met een vereenvoudigde certificering. Zo blijft er meer tijd over voor zorgtaken.

De norm HKZ Zorg en Welzijn bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Hij is opgesteld in heldere taal en bevat actuele thema’s zoals regie van de cliënt en ruimte voor professionele vrijheid. Ook geeft hij meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet daarnaast aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001.

Wat is de meerwaarde van HKZ-certificering voor goede zorg?

Een organisatie met een HKZ-certificaat laat zien dat zij continue met kwaliteit bezig is en daarbij vooral het belang van cliënten, maar ook van medewerkers, in het oog houdt. Organisaties die volgens HKZ-normen werken aan kwaliteit, willen leren van fouten en maken van tevoren een goede risico-inschatting. Waar zitten de kritische punten in onze processen? Hoe kunnen we daarop anticiperen? En wat kunnen we doen als het toch ergens verkeerd gaat? 

De HKZ-certificering zal de komende jaren de nodige richting geven aan het efficiënter en doelmatiger laten verlopen van processen binnen de Stichting. Jaarlijks vindt er een HKZ-audit plaats om te beoordelen of De Buurderij het certificaat mag behouden. Elke drie jaar vindt een uitgebreide audit plaats en wordt bij goedkeuring het certificaat voor drie jaar verlengd.

* Van 1 september 2014 tm 12 februari 2020 is De Buurderij gecertificeerd geweest conform het HKZ Certificatieschema kleine organisaties.
Omdat De Buurderij sinds 2019 meerder disciplines van zorg aanbiedt en gegroeid is in omvang volstond het certificaat niet meer en zijn wij overgegaan naar de HKZ Norm Zorg en Welzijn.