locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Steun ons

Wordt donateur

U kunt vriend (donateur) worden van De Buurderij. U steunt op deze wijze structureel de ontwikkeling van De Buurderij. Het geld komt volledig ten goede aan de bewoners en dagbesteders van De Buurderij.
De Stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI ). Dat betekent dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting is: 822407048

 

U kunt uw bijdrage rechtstreeks op rekeningnummer: NL59RABO0113318758
ten name van Stichting Buurderij De Wilde Haan te Balloo storten ovv “ik steun De Buurderij”

 

Alvast hartelijk dank namens onze deelnemers.

Vrijwilligerswerk

De Buurderij werkt samen met de vrijwilligerscentrales van omringende gemeenten zoals Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Groningen. Alle vrijwilligers zijn ingeschreven bij deze centrales. Momenteel wordt De Buurderij ondersteund door een vijftal vrijwilligers, die op diverse terreinen werkzaam zijn. Zij hebben zich gecommitteerd om langere tijd bij De Buurderij werkzaam te zijn. Sommigen zijn op weg naar betaald werk, anderen kiezen ervoor om in hun vrije tijd een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Vrijwilligers op De Buurderij zijn mensen met gevoel voor en betrokkenheid bij het samenwerken met kwetsbare mensen. Zij zijn voor  langere tijd inzetbaar omdat onze cliënten (bewoners en dagbesteders) behoefte hebben aan continuïteit in het menselijk contact. Wat de huidige vrijwilligers met elkaar gemeen hebben is dat ze het leuk vinden om met mensen (veelal jongeren) met een beperking, specifiek autisme spectrum stoornis, om te gaan, dat ze openstaan voor leerervaringen op dat gebied en dat ze graag willen helpen bij de nieuwe ontwikkelingen op De Buurderij

Giften en fondsen

Fondsen zijn zelfstandige organisaties die geld geven aan maatschappelijke doelen. Ze worden opgericht en beheerd door particulieren, bedrijven of overheden, en zijn vaak een reactie op een tekortkoming in ons maatschappelijk vangnet. Daarnaast vindt ook sponsoring in “natura” plaats bijvoorbeeld in de vorm van materialen, expertise of helpende handen bij speciale klussen.
De Buurderij is mede mogelijk gemaakt door de volgende Fondsen, wij zijn hun zeer erkentelijk!