locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

De Buurderij Balloo

Balloo 94
9458 TD Balloo

0592 860444

De Buurderij Burgum

Tussendijken 1
9251 LW Burgum

0511 845360

Het woon- en behandelcentrum, waar wij een veilige en overzichtelijke leefgemeenschap bieden, is landelijk gelegen en bevindt zich aan de rand van het brinkdorp Balloo. De locatie is gesplitst in een voorhuis en achterhuis met elk haar eigen doelgroep.

Het voorhuis

We bieden aan de voorkant van onze locatie professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar.
Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden. In de praktijk uit zich dit door het inzetten van een signaleringsplan (om de vroege voortekenen in kaart te krijgen en hierop vroegtijdig te interveniëren), het uniform handelen middels een behandel- en/of begeleidingsplan en de coachgesprekken. Verder is het sociaal competentie model leidend in de benaderingswijze naar onze cliënten.

Overgangshuis

Voor jongeren die op weg zijn naar zelfstandig wonen is er op het terrein van De Buurderij het zogenaamde “Overgangshuis”. Dit huis biedt woonruimte aan twee jongeren die daar de ruimte en mogelijkheid krijgen om te leren op eigen benen te staan waarbij vervolgens, indien nodig, ambulante ondersteuning vanuit De Buurderij ingezet kan worden.

Het achterhuis

In de vleugel aan de achterkant van onze locatie verblijft de doelgroep waarbij, naast de ontwikkelings- en/of gedragsstoornis, tevens sprake is van een licht verstandelijke beperking. De Buurderij biedt hen de behandeling en begeleiding die nodig is om zich verder te ontwikkelen of om stabiel te blijven. Het netwerk om de bewoner en de bewoner zelf staat hierin centraal. Ons standpunt is dat we zoveel mogelijk uitgaan van de competenties van onze cliënten, we voeren hierover de dialoog. Ons motto is dat we inzetten om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het woon- en behandelcentrum, waar wij een veilige en overzichtelijke leefgemeenschap bieden, is gelegen in een rustige woonwijk in Burgum.  De locatie is gesplitst in twee units met elk ruimte voor 8 jongeren.

We bieden ook op deze locatie professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar.
Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.

In de praktijk uit zich dit door het inzetten van een signaleringsplan (om de vroege voortekenen in kaart te krijgen en hierop vroegtijdig te interveniëren), het uniform handelen middels een behandel- en/of begeleidingsplan en de coachgesprekken. Verder is het sociaal competentie model leidend in de benaderingswijze naar onze cliënten.

Appartementen

Binnen de locatie Burgum zijn ook vier appartementen gerealiseerd. Deze appartementen hebben een eigen slaapkamer, een woonkamer, een eigen toilet en douche en een keukentje. Het appartementencomplex heeft een eigen toegangsdeur en is gerealiseerd vanuit de trajectgedachte richting zelfstandigheid. Dit is prettig om stap voor stap te werken aan minder zorg dan wel begeleiding. De doelen worden vooraf zorgvuldig doorgesproken en daar wordt binnen de appartementen methodisch op gestuurd. Medewerkers zijn snel beschikbaar mocht dit nodig zijn buiten de vaste contactmomenten om. Bewoners kunnen eventueel doorstromen vanuit de groep naar een appartement waar ze (begeleid) op zichzelf wonen. Ze ontwikkelen vaardigheden en worden hierbij middels een op maat traject ondersteund door de 24 uurs- voorziening. Op deze wijze leren zij meer en meer om op zichzelf te kunnen wonen en creëren we een perspectief richting meer dan wel volledige zelfstandigheid. Ook WMO cliënten met een beschermd wonen indicatie kunnen wij op deze manier de noodzakelijke begeleiding bieden.

 

Neem contact met ons op