0592-860444 info@debuurderij.nl

Stichting

De Stichting is opgericht in 2012 en is 4 juni 2015 toegelaten tot de WTZi

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Buurderij bestaat uit:

Raad van Toezicht (RvT) (onbezoldigd):

Dhr. P. de Lange
Dhr. F. Colenbrander
Mw. A. Nieborg

Bestuurder

Dhr K. Janssens

Beleid en doelstellingen

Personeelsbeleid

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een geldige VOG. De Buurderij heeft vergewisplicht t.a.v. nieuw personeel en doet daarvoor onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Hiervoor wordt onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bron geraadpleegd.
Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ .

De Buurderij heeft sinds 2014 een HKZ certificaat en heeft een ANBI status.

De Buurderij volgt voor haar bewoners en deelnemers de algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. Zie de website van de SER.