0592-860444 info@debuurderij.nl

Stichting

De Stichting is opgericht in 2012 en is 4 juni 2015 toegelaten tot de WTZi

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Buurderij bestaat uit:

Raad van Toezicht (RvT) (onbezoldigd):

Dhr. P. de Lange, voorzitter
Dhr. F. Colenbrander, lid
Mw. A. Nieborg, lid

Bestuurder

Dhr K. Janssens

Beleid en doelstellingen

(Meerjaren)beleid

De Buurderij maakt elke vier jaar een meerjarenbeleidsplan welke de basis vormt voor de jaarplannen.

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022

Jaarplan 2020

Personeelsbeleid

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een geldige VOG. De Buurderij heeft vergewisplicht t.a.v. nieuw personeel en doet daarvoor onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Hiervoor wordt onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bron geraadpleegd.
Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ .

Verslagen

Jaarverslag 2019

 

Financiële Verslagen

Financieel jaarverslag 2020 (wordt toegevoegd rond eind mei 2021)

Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016

De Buurderij heeft sinds 2014 een HKZ certificaat en heeft een ANBI status.

De Buurderij volgt voor haar bewoners en deelnemers de algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. Zie de website van de SER.