0592-860444 info@debuurderij.nl

Klachten

KLACHTENPROCEDURE

Vanzelfsprekend doen wij er, op onze manier, alles aan om ervoor te zorgen dat de dienstverlening en alles daaromheen zo goed mogelijk verloopt. Toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid is over de manier waarop zaken gaan of zijn gegaan. Wanneer dat het geval is, willen wij dat uiteraard graag horen, zodat kan worden gewerkt aan een verbetering.

Wat te doen bij een klacht

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om de klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

  1. Bespreek de klacht met je persoonlijk begeleider, met de zorgcoördinator of met de bestuurder.
  2. Doe dit op een rustig tijdstip; het best is om een afspraak te maken
  3. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordigers mee.

Wat te doen bij een klacht

Een goede voorbereiding op het gesprek helpt! Bereid je voor zodat je kunt uitleggen:

  • Wat er is gebeurd
  • Hoe je dat hebt ervaren
  • Wat de gevolgen zijn voor jou
  • Of dit blijvende gevolgen zijn
  • Wat je wilt bereiken met het gesprek
  • Wat je verwacht van de De Buurderij

    Het daadwerkelijk voeren van een dergelijk gesprek kan emoties oproepen, zowel bij jou als bij de begeleider. Emoties mogen er zijn, maar op het moment dat ze de voortgang van het gesprek belemmeren is een korte onderbreking een optie. Een tweede gesprek kan dan nodig zijn om het gevoel van ontevredenheid los te laten en/of  afspraken te maken.

    Als je er niet uit komt met De Buurderij neem dan contact op met de onafhankelijk vertrouwenspersoon van De Buurderij. Allereerst luistert hij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met De Buurderij.

     

     Lukt het nog steeds niet de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan is er de mogelijkheid om via Klachtenportaal Zorg (KPZ) de klacht verder te laten behandelen. De Buurderij Balloo heeft daar haar klachtenregeling ondergebracht. Zie het Klachtenreglement KPZ Wkkgz en de Klachtenregeling KPZ Jeugdwet. Tevens is De Buurderij Balloo aangesloten bij de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.