locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Klachten

KLACHTENPROCEDURE CLIËNTEN

Vanzelfsprekend doen wij er, op onze manier, alles aan om ervoor te zorgen dat de dienstverlening en alles daaromheen zo goed mogelijk verloopt. Toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid is over de manier waarop zaken gaan of zijn gegaan. Wanneer dat het geval is, willen wij dat uiteraard graag horen, zodat kan worden gewerkt aan een verbetering. Hieronder lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Wat te doen bij een klacht

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om de klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 1. Bespreek de klacht met je persoonlijk begeleider, met de zorgcoördinator of met de bestuurder.
 2. Doe dit op een rustig tijdstip; het best is om een afspraak te maken
 3. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordigers mee.

Een goede voorbereiding op het gesprek helpt!

 Bereid je voor zodat je kunt uitleggen:

 • Wat er is gebeurd
 • Hoe je dat hebt ervaren
 • Wat de gevolgen zijn voor jou
 • Of dit blijvende gevolgen zijn
 • Wat je wilt bereiken met het gesprek
 • Wat je verwacht van de De Buurderij

  Het gesprek

  Het daadwerkelijk voeren van een dergelijk gesprek kan emoties oproepen, zowel bij jou als bij de begeleider. Emoties mogen er zijn, maar op het moment dat ze de voortgang van het gesprek belemmeren is een korte onderbreking een optie. Een tweede gesprek kan dan nodig zijn om het gevoel van ontevredenheid los te laten en/of  afspraken te maken.

  Als je er niet uit komt met De Buurderij neem dan contact op met één van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van De Buurderij. Allereerst luistert deze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Deze informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met De Buurderij.

   

  De Buurderij houdt zich aan de regel dat er binnen zes weken na het indienen van een klacht een reactie gegeven wordt. Hierin staat bijvoorbeeld wat De Buurderij van de klacht vindt, wat er is ondernomen om de klacht op te lossen en wat er wordt gedaan om eenzelfde klacht in de toekomst te voorkomen.

  Lukt het nog steeds niet de klacht naar tevredenheid op te lossen of heb je bezwaar tegen de voorgestelde afhandeling, dan is er de mogelijkheid om via Klachtenportaal Zorg (KPZ) de klacht verder te laten behandelen. De Buurderij Balloo heeft daar haar klachtenregeling ondergebracht. Zie het Klachtenreglement KPZ Wkkgz en de Klachtenregeling KPZ Jeugdwet. 

  Ten alle tijden kan direct contact opgenomen worden via Klachtenportaal Zorg (KPZ) indien je een klacht hebt over De Buurderij.

  Ben je dan nog niet tevreden over de klachtafhandeling dan kun je de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.
  Een WMO-klachtenregeling is alleen van toepassing op zorgaanbieders en zorginstellingen die uitsluitend WMO-zorg bieden. De Buurderij biedt ook andere zorg die niet onder de WMO valt. Daarom gelden de Wkkgz-en jeugdwetklachtenregeling voor ons. 

  VERTROUWENSPERSOON EN KLACHTENPROCEDURE MEDEWERKERS-VRIJWILLIGERS

  De Buurderij wil een veilig klimaat scheppen voor alle betrokkenen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de identiteit en doelstelling van onze organisatie. Grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen zijn niet acceptabel.

  Mochten ongewenste omstandigheden en onveilige situaties zich toch voordoen, dan biedt De Buurderij mogelijkheden voor iedere individuele medewerker en vrijwilliger om dit te uiten en te laten onderzoeken. Dit vindt op zodanige wijze plaats dat een in redelijkheid te verlangen bescherming van de individuele belangen van de melder van de klacht is gewaarborgd.

  Hiertoe kan men een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris.

  Klachtenprocedure

  Download hier de klachtenprocedure

  Contactgegevens vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris

  Lodewijk Sweers

  0031622249237

  lodewijksweers@hotmail.com