locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Vacatures

Jongeren hebben het recht om op een evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij de veiligheid van de jongere centraal staat. De Buurderij is door haar omvang en expertise in staat allerlei verschillende vormen van zorg en orthopedagogische behandeling jongeren te bieden. Het doel van de behandeling en begeleiding is het bevorderen van de autonomie die past bij de leeftijd en de mogelijkheden van de cliënt.

 

De Buurderij is een centrum voor wonen, behandelen en dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand. We zijn gespecialiseerd in ontwikkeling stoornissen, al dan niet met een verstandelijke beperking. We hebben een behandellocatie in Balloo (Drenthe) en in Burgum (Friesland). Daarnaast voeren we ambulante trajecten uit. In onze begeleiding gaan wij uit van de eigen regie van het individu.

 

Werkplek voor Flex Begeleider in Burgum / Balloo

Minimaal 8 tot 32 uur

Het doel van de werkzaamheden is het (mede) zorgdragen voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele jongere en de groep waar de jongere mee woont. Hierdoor komt de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht.

Je gaat bij ons

 • Observeren, behandelen opvoeden,  verzorgen,  stimuleren  en  activeren  van de  jongere  met gebruikmaking van individuele, groep- en relatiegerichte methoden.
 • Jongeren begeleiden op basis van het afgesproken behandel en begeleidingsplan.
 • Interveniëren in onverwachte situaties, crisissituaties en/of calamiteiten, gebruik makend van beschikbare middelen en maatregelen.
 • Organiseren en begeleiden van de uitgangspunten van de drie-milieuvoorziening ter bevordering van het behandelklimaat en de individuele ontwikkeling van jongeren in en vanuit de leefsituatie.
 • Toezien op de dagelijkse gang van zaken en indien nodig, al dan niet geprotocolleerde, maatregelen treffen.
 • Actief onderhouden van contacten met de ouders / verzorgers.
 • Onderhouden van contacten met scholen en andere externe instanties.
 • Voorkomende overleggen zoals intervisie, teamoverleg en multidisciplinair overleg.

Je past bij ons als je

 • Met geduld en passie jongeren wil begeleiding en kan omgaan met psychische belasting. Het is belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen de verschillende hulpvragen.
 • Je leergierig bent en wil investeren in je eigen ontwikkeling.
 • Een afgeronde opleiding op Mbo 4 niveau persoonlijk begeleider of specifieke doelgroepen.
 • Kennis van de doelgroep en groepsdynamische processen.
 • Kennis hebt van opvoeding theorieën, gedragstherapeutische technieken en gangbare beïnvloedingsinstrumenten.
 • Zelfstandig kan werken.
 • Minimaal 1-2 jaar ervaring in de GGZ dan wel psychiatrie / met de doelgroep
 • Een collegiale, open, eerlijke en transparant houding hebt.

Je krijgt bij ons

 • Volop kansen om je te ontwikkelingen.
 • Mogelijkheid om een EVC traject te volgen.
 • Volgen van trainingen zoals Brainblocks, ART, Ik Ben Speciaal, Oplossingsgericht Werken.
 • Persoonlijke groei door het volgen van intervisie en casuïstiekbesprekingen.
 • Een contract van 16 uur per week.
 • Een contract voor de duur van minimaal één jaar met de intentie om te verlengen.
 • Verloning via de CAO GGZ indeling in functiegroep 35/40.
 • Een jonge organisatie met hoge kwaliteitsstandaard.
 • Een hoge medewerker tevredenheid en grote clienttevredenheid.

Enthousiast?

Neem voor meer informatie contact op met Cor Schröder (zorg coördinator) via het telefoonnummer: 06-81957078. Solliciteren kan tot en met woensdag 21 september 2022 door het mailen van een motivatiebrief en CV naar Cor@debuurderij.nl. Op donderdag 22 september ontvang je een reactie over de verdere procedure. Sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week van 26 tot en met 30 september 2022.

 


 

Werkplek voor Persoonlijk Begeleider in Burgum

Minimaal 24 tot 36 uur

Het doel van de werkzaamheden is het (mede) zorgdragen voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele jongere en de groep waar de jongere mee woont. Hierdoor wordt de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht komen.

Je gaat bij ons

 • Begeleiden van de jongere op basis van het afgesproken behandeling / begeleidingsplan.
 • Observeren, behandelen  opvoeden,  verzorgen,  stimuleren  en  activeren  van de  jongere  met gebruikmaking van individuele, groep- en relatiegerichte methoden.
 • Interveniëren in onverwachte situaties, crisissituaties en/of calamiteiten, gebruik makend van beschikbare middelen en maatregelen.
 • Invullen van coach-schappen.
 • Organiseren en begeleiden van de uitgangspunten van de drie-milieuvoorziening ter bevordering van het behandelklimaat en de individuele ontwikkeling van jongeren in en vanuit de leefsituatie.
 • Toezien op de dagelijkse gang van zaken en indien nodig, al dan niet geprotocolleerde, maatregelen treffen.
 • Verzorgen van geïndiceerde trainingen voor de jongeren.
 • Actief onderhouden van contacten met de ouders / verzorgers.
 • Onderhouden van contacten met scholen en andere externe instanties.
 • Voorkomende overleggen zoals intervisie, teamoverleg en multidisciplinair overleg.

Je past bij ons als je

 • Met geduld en passie jongeren wil begeleiding en kan omgaan met psychische belasting. Het is belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen de verschillende hulpvragen.
  Je leergierig bent en wil investeren in je eigen ontwikkeling.
 • Een diploma op minimaal Mbo 4 niveau met EVC (of dit gaan volgen) of HBO niveau SPH of Social Work/ Pedagogiek/ Toegepaste Psychologie.
 • SKJ geregistreerd bent of bereid bent dit te realiseren.
 • Kennis van de doelgroep en groepsdynamische processen.
 • Kennis hebt van opvoeding theorieën, gedragstherapeutische technieken en gangbare beïnvloedingsinstrumenten.
 • Zelfstandig kan werken.
 • Minimaal 1-2 jaar ervaring in de GGZ dan wel psychiatrie / met de doelgroep
 • Een collegiale, open, eerlijke en transparant houding hebt.

Je krijgt bij ons

 • Volop kansen om je te ontwikkelingen door middel van trainingen zoals Brainblocks, ART, Ik Ben Speciaal, Oplossingsgericht Werken.
 • Een contract van x uur per week.
 • Een contract voor de duur van minimaal één jaar met de intentie om te verlengen.
 • Verloning via de CAO GGZ met indeling in functiegroep 45/50.
 • Een jonge organisatie met een hoge medewerker tevredenheid en grote clienttevredenheid.

Enthousiast?

Neem voor meer informatie contact op met Cor Schröder (zorg coördinator) via het telefoonnummer: 06-81957078. Solliciteren kan tot en met woensdag 21 september 2022 door het mailen van een motivatiebrief en CV naar Cor@debuurderij.nl. Op donderdag 22 september ontvang je een reactie over de verdere procedure. Sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week van 26 tot en met 30 september.