locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Medezeggenschap

De besluiten van De Buurderij hebben invloed op het leven van cliënten. Ben jij een cliënt van De Buurderij? Dan kun je meedenken en meepraten over die besluiten. Sinds 1996 bestaat namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de wet staat dat cliënten medezeggenschap hebben: ze kunnen hun mening geven over de besluitvoering van hun organisatie. Dat gebeurt op De Buurderij in de bewonersraad en in de cliëntenraad

 

Bewonersraad

De mening van onze bewoners telt! Hoe ervaren ze het wonen op De Buurderij en wat vinden ze belangrijk. Om hiervan een goed beeld te hebben organiseren wij regelmatig een bewonersoverleg. De bewonersraad vergadert één keer per maand. In de raad hebben op locatie Balloo twee bewoners van het voorhuis en twee van het achterhuis zitting. Voor de locatie Burgum zijn dit per groep 2 bewoners. De bestuurder of zorgcoördinator is altijd bij de bewonersraad aanwezig en notuleert deze. De notulen van de bewonersraad worden besproken in de groepsgesprekken, welke wekelijks plaatsvinden, en meegenomen naar de cliëntenraadsvergadering. Vier keer jaar is een afgevaardigde uit de cliëntenraad aanwezig bij het bewonersraad overleg.

In het overleg kan iedereen vertellen hoe het gaat en worden zaken die in de groepsgesprekken zijn besproken ingebracht. Op deze manier kunnen de bewoners aangeven wat ze belangrijk vinden en eventueel graag willen aanpassen. Uiteraard moet dit alles passend zijn bij de visie en het beleid van De Buurderij.

 

Cliëntenraad

In 2014 is de cliëntenraad opgericht. Zij vergadert 1 keer in de drie maanden. In de cliëntenraad hebben zowel ouders van bewoners uit Balloo als van Burgum zitting. De cliëntenraad is te bereiken via: clientenraad@debuurderij.nl