0592-860444 info@debuurderij.nl

Kennismaking

Betreft

Gegevens Client

Contactgegevens

Wat zijn de doelen?
Om ondersteuning te kunnen krijgen, is een indicatie (WLZ) of beschikking (WMO of Jeugdwet) nodig.

De wachttijd bij De Buurderij (beide locaties) is minder dan 3 maanden.