locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Aanmeldprocedure

w

Kennismakingsgesprek

Allereerst wordt u uitgenodigd kennis te komen maken met ons.

Afspraak plannen

Na ontvangst wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om een afspraak te plannen.

Intakefase

Wanneer het kennismakingsgesprek voor beide partijen een positief resultaat heeft volgt de intakefase.

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakinggesprek op één van de beide locaties van De Buurderij dan verzoeken wij u het kennismakingsformulier in te vullen. Hier wordt zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 werkdagen, op gereageerd.

Voor inhoudelijke vragen over aanmeldingen kunt u contact opnemen met ons 24/7 nummer 085 – 401 75 77 .

Betreft

Gegevens Client

Contactgegevens

Wat zijn de doelen?
Om ondersteuning te kunnen krijgen, is een indicatie (WLZ) of beschikking (WMO of Jeugdwet) nodig.