locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Kennismaking

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakinggesprek op één van de beide locaties van De Buurderij dan verzoeken wij u het kennismakingsformulier in te vullen. Hier wordt zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 werkdagen, op gereageerd.

Voor inhoudelijke vragen over aanmeldingen kunt u contact opnemen met ons 24/7 nummer 085 – 401 75 77 .

Betreft

Gegevens Client

Contactgegevens

Wat zijn de doelen?
Om ondersteuning te kunnen krijgen, is een indicatie (WLZ) of beschikking (WMO of Jeugdwet) nodig.

De wachttijd bij De Buurderij (beide locaties) is minder dan 3 maanden.