locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Ambulant

Naast behandeling en begeleiding op De Buurderij zelf door middel van wonen dan wel dagbesteding bieden wij ook individuele/ambulante begeleiding. Interne dagbesteding is alleen mogelijk op locatie Balloo. De begeleiding is gericht op het aanleren van nieuwe competenties en/of gedragspatronen. Denk hierbij aan begeleiding bij sociaal-emotionele/psychische problematiek, begeleiding in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken etc), begeleiding bij opbouw sociaal netwerk, begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Ook bij zwaar probleemgedrag en ernstige problemen op het gebied van denken en waarneming biedt De Buurderij professionele begeleiding. Onze medewerkers zijn HBO geschoold en SKJ geregistreerd. De Buurderij is gespecialiseerd in A.S.S. problematiek.

Afhankelijk van de hulpvraag of analyse van de verwijzer kan begeleiding op verschillende terreinen worden ingezet. Denk hierbij aan praktische begeleiding in het gezin van herkomst/netwerk, op school, bij de vrije tijdsbesteding of andere vormen van integratie binnen de maatschappij.

Naast individuele begeleiding bieden wij de volgende behandelmodules aan;

BrainBlocks
Agressie Regulatie Training
Vlaggensysteem
Make a Move
Girls’ Talk