locatie Balloo: 0592-860444 | locatie Burgum: 0511-845360 | Aanmeldnummer 24/7 - 085 - 401 75 77 info@debuurderij.nl

Ambulant

Naast behandeling en begeleiding op De Buurderij zelf door middel van wonen dan wel dagbesteding bieden wij ook individuele/ambulante begeleiding. De begeleiding is gericht op het aanleren van nieuwe competenties en/of gedragspatronen. Denk hierbij aan begeleiding bij sociaal-emotionele/psychische problematiek, begeleiding in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken etc), begeleiding bij opbouw sociaal netwerk, begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Ook bij zwaar probleemgedrag en ernstige problemen op het gebied van denken en waarneming biedt De Buurderij professionele begeleiding. Onze medewerkers zijn HBO geschoold en SKJ geregistreerd. De Buurderij is gespecialiseerd in A.S.S. problematiek.

Naast behandeling en begeleiding op De Buurderij zelf door middel van wonen dan wel dagbesteding bieden wij ook individuele/ambulante begeleiding. De begeleiding is gericht op het aanleren van nieuwe competenties en/of gedragspatronen. Denk hierbij aan begeleiding bij sociaal-emotionele/psychische problematiek, begeleiding in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken etc), begeleiding bij opbouw sociaal netwerk, begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Ook bij zwaar probleemgedrag en ernstige problemen op het gebied van denken en waarneming biedt De Buurderij professionele begeleiding. Onze medewerkers zijn HBO geschoold en SKJ geregistreerd. De Buurderij is gespecialiseerd in A.S.S. problematiek.

Behandelmodules

Tekst hier

ART

Binnen de Agressie Regulatie Training wordt er gewerkt aan het reguleren van agressie en het weer grip krijgen op eigen gedachten, emoties en impulsen welke de problemen voor de jongere en zijn omgeving verminderen. 

Folder

Brain Blocks

Bij Brain Blocks gaat het erom dat de jongere zich meer bewust wordt van wie hij of zij zelf is. Brain Blocks is geen trucje maar een leer- en ontwikkelproces; enkel een middel om tot anders kijken, denken, voelen en handelen te komen.

Folder

Girls' Talk

Het programma Girls’ Talk is voor meiden in de leeftijd van 14 tot ongeveer 21 jaar, die (beginnend) seksueel actief zijn, zeer beïnvloedbaar en niet seksueel weerbaar met een verhoogde kans op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen.

Folder

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door middel van verschillende werkvormen worden seksuele gedragingen inzichtelijk gemaakt.

Folder

Make a Move

Make a Move is een preventieprogramma wat er op gericht is om de kans op het uitoefenen van seksuele grensoverschrijding door jongens te verkleinen. Het programma richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden.

Folder